BORRADOR DE BASES LISTAS DE ESPERA EXTRAORDINARIAS

Borrador de bases de procesos de listas de espera extraordinarias de diversas categorías, a convocar próximamente. que nos han remitido desde la Oficina de Recursos Humanos.

– INGENIERA/O AGRÓNOMO: Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, grupo/subgrupo de titulación A-A1.

– INGENIERA/O TÉCNICA/O  FORESTAL/AGRÓNOMO: Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios, grupo/subgrupo de titulación A-A2.

– MEDICA/O ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO: Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, grupo/subgrupo de titulación A-A1.

 – TÉCNICA/O MEDIO INFORMÁTICO: Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios, grupo/subgrupo de titulación A-A2.

 – PSICÓLOGA/O: Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, grupo/subgrupo de titulación A-A1.

– DUE/ATS: Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios, grupo/subgrupo de titulación A-A2.

Written by OSTA Ayuntamiento de Zaragoza